Instytut
Nauk Fizycznych


Katedra Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych istniała od początku powstania wydziału w roku 2001. W związku z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), w październiku 2019 roku dotychczasowa Katedra Fizyki została przekształcona w Instytut Nauk Fizycznych (INF).